Publikováno Napsat komentář

Vstávání ze země po TEP

Vstávání ze země po TEP (totální endoprotéza) kolenního nebo kyčelního kloubu je pro spoustu pacientů nepředstavitelnou činností. Vůbec to tak ale být nemusí, když zvolíte správný postup a trénink v bezpečném prostředí. Umět se položit na zem nebo ze země vstát je velmi praktické a také se může hodit v situacích, které nelze dopředu předvídat.

Proč se vstávání naučit

Lehání si na zem a vstávání se může hodit z několik důvodů. Poloha vleže na zemi na podložce je pro Vaše tělo lepší než cvičení na posteli. Zem vytváří lepší, tužší oporu pro Vaše tělo a také na zemi většinou můžete mít více místa. I změna polohy při cvičení na bok nebo do lehu na záda či na břiše je poněkud snadnější na tvrdší podložce. Natáhnout se na zem je vhodné nejen pro cvičení po operaci, ale také pro napřímení zad a protažení celého těla.

Z praktického hlediska se může stát, že budete potřebovat si na zem z nějakého důvodu lehnout. Možná Vám něco spadne pod skříňku v obýváku nebo vyvstane jiný důvod, proč se Vám bezpečné lehání a vstávání bude hodit. A potom jsou tu také situace jako vstávání po pádu. Takových případů je málo a už tak jsou sami o sobě nepříjemné. Proto je dobré umět vstát z jakékoli polohy, třeba i z lehu na zemi bezpečně a s důvěrou ve vlastní tělo.

Příprava nácviku

Prvních několik nácviků by mělo ideálně proběhnout pod dohledem na rehabilitačním oddělení nebo případně v lázních. Vyškolený personál by Vás měl naučit postup pokládání se a následné zvedání a to za asistence v případě, že je nutná. Ačkoli by tento trénink měl být běžný, neprovádí se na všech odděleních a to je i důvod sepsání tohoto článku. Nácvik lze provádět také s blízkou osobou u Vás doma a to podle následujícího postupu a v bezpečném prostředí. Na zem je dobré připravit si podložku, na kterou si leháte, po straně si navíc můžete přichystat židli pro první pokusy, kdy se můžete cítit lépe s oporou navíc. S nácvikem lze začít přibližně 1-2 týdny po operaci, tedy ještě v době, kdy jste po operaci v nemocnici nebo na odpovídajícím oddělení následné péče.

Postup při pokládání

Svou váhu přeneste na zdravou, neoperovanou stranu, hole podejte osobě, která Vám při nácviku pomáhá nebo je opřete o připravenou židli. Operovanou končetinu zanožte a po celou dobu lehu ji nechte nataženou za tělem. Poté se začněte pomalu předklánět, jakobyste chtěli něco zvednout ze země. Zde můžete využít i oporu o židli, ale nemusíte. Koleno stojné nohy můžete mírně pokrčit, abyste se dlaněmi dostali na zem. Poté po zemi ručkujte směrem vpřed až si budete moci koleno stojné nohy opřít o zem. Poté se přes klik dostanete až do lehu.

Změna polohy vleže

Po TEP kolene – změna polohy z lehu na břiše nebo na bok probíhá v ideálním případě přes zdravou, tedy neoperovanou stranu. Pro větší pohodlí vložte malý polštářek mezi kolen. Většina pacientů po několik pokusech zvládá přetáčení docela bez problémů. Přetáčejte se i tak pomalu a s ohledem na operovaný kloub, bolestivost i otok.

Po TEP kyčle – pro pacienty po operaci kyčelního kloubu je třeba dbát zvýšené pozornosti postavení kloubu při přetáčení a oproti operaci kolene by pacienty měli být více opatrní. Mezi kolena si vložte polštářek nebo udržte odstup mezi koleny (ve chvíli, kdy máte kolena příliš blízko u sebe dochází k tzv. addukci, poloze, kdy se operovaná končetina dostává přes osu těla, jež je zakázaným pohybem pro velkou většinu pacientů) a poté se vždy přes zdravou neoperovanou stranu (tedy operovaný bok směřuje ke stropu, nikoli k podložce) přetočte na bok s mírně pokrčenými koleny. Tělo vždy zůstává v ose spolu s dolními končetinami a přetáčení je postupné, kdy se nejprve přetočíte na bok a teprve potom na záda. Nesnažte se přetočit pomocí rychlé rotace trupu, ale tělo vždy otáčejte v jedné ose. Nezapomeňte také na zakázané pohyby po TEP kyčle, které se dozvíte před i po operaci od zdravotního personálu pracoviště, kde se provádí Vaše operace.

Postup při vstávání

Pro vstávání je znovu potřeba zaujmout poloha vleže na břiše. Nejprve se opřete kolenem zdravé končetiny a dlaněmi o zem. Operovaná dolní končetina zůstává natažení a po celou dobu vstávání je v zanožení, nepokládáte na ni žádnou váhu. Poté se vzepřete na ruce a koleno a rukama ručkujete směrem k nohám. Zde se může hodit opora o židli, kterou máte vedle sebe. Napřímíte trupu a s oporou židle či za asistence Vašeho doprovodu pomalu vstáváte do stoje na zdravé noze. Poté si jen vezmete do rukou francouzské hole a můžete pokračovat ve Vašem běžném dni.

Leave a Reply